Magnez jako zapobieganie chorobom serca

Magnez jako zapobieganie chorobom serca

Niedobór magnezu występuje bardzo często u osób z chorobami serca. W szpitalach, w których lekarze rozumieją znaczenie magnezu, podaje się go w ostrym zawale mięśnia sercowego i arytmii serca. Jak każdy inny mięsień, serce potrzebuje magnezu.

Magnez odgrywa rolę w zapobieganiu chorobom serca i udarom i jest akceptowany przez kardiologów, jednak tak często go nie używają. Magnez po raz pierwszy okazał się przydatny w leczeniu arytmii serca w 1935 r. I od tego czasu przeprowadzono wiele badań z podwójnie ślepą próbą wykazujących, że magnez jest korzystny dla wielu rodzajów arytmii, w tym migotania przedsionków, przedwczesnych skurczów komorowych, częstoskurczu komorowego i ciężkie komorowe zaburzenia rytmu. Wykazano również, że suplementacja magnezu pomaga w dusznicy bolesnej z powodu skurczu tętnicy wieńcowej lub miażdżycy. A jednak kardiolodzy dość często to zaniedbują.

Każdego dnia średnio 1671 Amerykanów umiera nagle i nieoczekiwanie na atak serca. Miliony ludzi na całym świecie znajdują się w tej samej sytuacji, co ci, którzy niedawno się przeszli - z wysokim poziomem cholesterolu, wysokim ciśnieniem krwi i kilkoma lekami, aby uniknąć zawału serca. Leczenie wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego cholesterolu i wysokiego poziomu cukru we krwi wyczerpuje magnez i powoduje pogorszenie tych trzech bardzo powszechnych chorób.

Magnez działa przez te same mechanizmy, co leki statynowe, w celu obniżenia poziomu cholesterolu. Każda aktywność metaboliczna w organizmie zależy od enzymów. Na przykład wytwarzanie cholesterolu wymaga specyficznego enzymu zwanego reduktazy HMG-CoA. Magnez spowalnia tę reakcję enzymatyczną, gdy jest obecny w wystarczających ilościach. Reduktaza HMG-CoA to ten sam enzym, który leki statynowe atakują i hamują. Mechanizmy są prawie takie same; jednak magnez jest naturalnym sposobem ewolucji organizmu w celu kontrolowania poziomu cholesterolu, gdy osiąga pewien poziom, podczas gdy statyny są używane do niszczenia całego procesu.

Oznacza to, że jeśli w organizmie występuje wystarczająca ilość magnezu, cholesterol będzie ograniczony do jego niezbędnych funkcji - produkcji hormonów i utrzymania błon komórkowych - i nie będzie wytwarzany w nadmiarze. Magnez jest również odpowiedzialny za szereg innych funkcji zmieniających lipidy, które nie są nawet wspólne dla statyn. Magnez jest niezbędny do działania enzymu, który obniża LDL, „zły” cholesterol; obniża także poziom trójglicerydów i podnosi „dobry” cholesterol, HDL. Kolejny enzym zależny od magnezu przekształca niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w prostaglandyny, które są niezbędne dla zdrowia serca i zdrowia.

Co najmniej 18 badań na ludziach potwierdziło, że suplementy magnezu mogą mieć niezwykle korzystny wpływ na lipidy. W tych badaniach całkowity poziom cholesterolu obniżono o 6 do 23 procent; LDL (zły) cholesterol został obniżony o 10 do 18 procent; trójglicerydy spadły o 10 do 42 procent; a HDL (dobry) cholesterol wzrósł o 4 do 11 procent. Ponadto badania wykazały, że niski poziom magnezu jest związany z wyższym poziomem „złego” cholesterolu, a wysoki poziom magnezu wskazuje na wzrost „dobrego” cholesterolu.

Dr. Carolyn Dean

Ostrzeżenie!
Ta strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępuje porady medycznej.
Kategorie

Szybka nawigacja
Wyłączenie odpowiedzialności!
Nie badamy, nie diagnozujemy, nie leczymy ani nie próbujemy zapobiegać chorobom, a żadna rada lub oświadczenie klientów, którzy zostawili nam recenzje w jakikolwiek sposób, nie implikuje jakiegokolwiek wpływu na zdrowie wynikającego z używania naszych produktów. Wyniki będą się różnić. Wszelkie oświadczenia zawarte na tej stronie nie zastępują porady medycznej, zapobiegania ani leczenia.

Picomineral.pl

ReMineralizuj się! Wysoko przyswajalne minerały od Dr. Carolyn Dean - RnA ReSet

Wiadomości